Privacyverklaring DeJe Catering & Events

Deze verklaring is van toepassing op een ieder die een interactie heeft of heeft gehad met DeJe Catering & Events en heeft betrekking op zowel de online als offline gegevensverzameling.

 

DeJe Catering & Events verzamelt en bewaart uw gegevens in een database. Met de beheerder van deze database is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat uw gegevens door een externe partij bewaard worden, maar de externe partij kan niet direct bij uw gegevens.

 

Het verzamelen van persoonsgegeven is voor DeJe Catering & Events noodzakelijk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Bent u het niet eens met één of meerdere van de onderstaande punten, neem dan contact op met info@dejecatering.nl


Deel 1: Bronnen van persoonsgegevens

DeJe Catering & Events verzamelt gegevens uit onderstaande bronnen.

Deel 2 : Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

DeJe Catering & Events kan onderstaande gegevens van u verzamelen.
Mogelijk is niet alles op u van toepassing, dit is afhankelijk van uw interactie met DeJe Catering & Events.

 

• Bedrijfsnaam

• Voor- en Achternaam

• Adres

• Postcode

• Plaats

• Land

• E-mailadres facturen

• E-mailadres offertes

• KvK-nummer

• Btw-nummer

• Telefoonnummer

• Klantnummer
• Rekeningnummer

 

Marketingdoeleinden
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor deze service. Dit kan middels de uitschrijffunctie in de nieuwsbrieven of door een mail terug te sturen naar het betreffende e-mailadres waarmee u bent benaderd.
Wij wijzen u erop dat, zelfs als u zich uitschrijft voor marketing gerelateerde berichten, u nog wel administratieve mededelingen van ons kunt ontvangen, zoals offertes en facturen.

 

Foto's voor sociale media
Bij door DeJe Catering & Events georganiseerde evenementen of externe evenementen waaraan DeJe Catering & Events gelieerd is, behouden wij het recht om foto’s te maken voor gebruik op onze sociale media. Bent u het niet eens met plaatsing van een foto en/of wilt u een foto laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met info@dejecatering.nl

 

Cookies
Op de website www.dejecatering.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.
DeJe Catering & Events gebruikt deze cookies om het gedrag op de webpagina’s in kaart te brengen en te optimaliseren. Hiervoor verzamelt Google gedragsgegevens.
DeJe Catering & Events heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
Hierin staat onder andere dat uw persoonsgegevens niet worden opgeslagen en dat uw IP-adres is afgeschermd, ook voor DeJe Catering & Events. Hiermee is Google verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens.
Kortom: DeJe Catering & Events kan zien hoe de website wordt gebruikt, maar heeft niet de mogelijk om te zien wie de website gebruikt.

Deel 3 : Bewaartermijnen

De wet AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Vanuit de belastingwetgeving zijn een aantal verplichte bewaartermijnen.
Hieronder vindt u informatie over de bewaartermijnen van DeJe Catering & Events.

 
Financiële informatie

Voor de bewaartermijn van financiële informatie hanteert DeJe Catering & Events de onderstaande stelregels.

  • Voor overeenkomsten afgesloten met DeJe Catering & Events waarbij een factuur nodig is, geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.
  • Voor gegevens die niet van toepassing zijn op de factuur hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar.

Cookies
De bewaartermijn van cookies heeft DeJe Catering & Events vastgesteld op maximaal twee jaar.

Deel 4 : Algemene rechten wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet AVG geeft u een aantal rechten die betrekking hebben op uw invloed op uw persoonsgegevens die DeJe Catering & Events van u verwerkt. Wij wijzen u op deze rechten en hoe u bij DeJe Catering & Events gebruik kunt maken van uw rechten.


Recht op informatie
DeJe Catering & Events is wettelijk verplicht deze privacyverklaring beschikbaar te stellen voor u.
DeJe Catering & Events is wettelijk verplicht om wijzigingen aan uw gegevens aan u te melden.
Ook moet DeJe Catering & Events u op de hoogte stellen als uw gegevens worden gedeeld met derden.

 

Recht op inzage
U hebt het recht om in te zien welke gegevens wij van u bewaren.
DeJe Catering & Events is wettelijk verplicht om binnen 30 dagen na de aanvraag, u te voorzien van deze gegevens.

 

Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw gegevens zoals DeJe Catering & Events deze bewaard te rectificeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven u wilt wijzigen en worden de onderstaande stelregels gehanteerd;
•    Het gegeven is feitelijk onjuist
•    Het gegeven is onvolledig of wordt niet gebruikt voor de juiste doeleinden
•    Het gegeven is gebruikt in strijd met de wet
DeJe Catering & Events is wettelijk verplicht om uw aanvraag binnen 30 dagen te behandelen.

 

Recht op vergetelheid
U hebt het recht om al uw gegevens die bekend zijn bij DeJe Catering & Events te verwijderen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met gegevens die DeJe Catering & Events wettelijk moet bewaren.
In de volgende situaties kunt u gebruik maken van dit recht;
•    Uw gegevens zijn niet meer nodig
•    U trekt uw toestemming voor het bewaren van uw gegevens in
•    Bij onrechtmatige verwerking van uw gegevens
•    De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen
DeJe Catering & Events is wettelijk verplicht uw aanvraag binnen 30 dagen te behandelen.

 

Meer rechten
U hebt meer rechten die minder van toepassing zijn op de gegevensverwerking van DeJe Catering & Events.
Voor al uw privacy rechten binnen de wet AVG verwijzen wij  u naar onderstaande website;
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten